Kościół Chrześcijan Baptystów 
w Lublinie

ul.Kochanowskiego 38a
Nabożeństwo: niedziela - 10:00

Nasze życie jest świadectwem tych wspaniałych zmian, które przychodzą wtedy, kiedy otwierasz swoje serce dla Boga. Jesteśmy otwarci na Pana, żeby słuchać to co On ma do powiedzenia w Swoim Słowie i jesteśmy otwarci na ludzi, żeby pomagać potrzebującym. Bóg jest żywy i działa, kształtując nasz charakter, robiąc go bardziej podobnym do Jezusa. Nasze pragnienie, być narzędziem w rękach Chrystusa, żeby przez nas on mógł w praktyczny sposób pokazać jak kocha świat. A właśnie takim jest Bóg. On jest miłujący i otwarty na  pomoc. Tylko w Nim znajduje się pełnia życia, której nie można doświadczyć przez formalne uznanie Jego istnienia oraz okazjonalne odwiedzanie kościoła. Do tego potrzebne jest poświęcenie. I wtedy kiedy osoba decyduje się na taki krok, przychodzi rozumienie, że prawdziwe życie dopiero się zaczyna...

Ostatnie kazanie

Pavlo Zvarych rozważa nad życiem Chrześcijanina, wiarą oraz przebaczeniem na podstawie Ew. Marka 11:12-25

Więcej kazań