Baptyści w Lublinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kazania i wykłady gościnne

10-12-2017: Pavlo Zvarych - Sposób działania Boga przez Słowo  (27 minut)

Na podstawie Listu Jakuba, Pavlo ukazuje praktyczne działanie Słowa Bożego w życiu wierzącego człowieka , który uznał nad sobą wladzę samego Boga. Inaczej Biblia będzie dla ludzi, którzy uznają wprawdzie Boga jako Stwórcę, książką jedynie moralizującą, ponieważ nigdy w życiu Mu prawdziwie nie zaufali i nie chcą podążać Jego drogą, wówczas Słowo nie przyniesie pożądanych przez Boga owoców działania Jego Słowa, w postaci przemieniającej życie działania łaski Jego przez Jezusa Chrystusa.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (10MB)

29-10-2017: Henryk Skrzypkowski - Wpływ grzechu na pokolenia (66 minut)

Na przykładach z Biblii, a także obrazami z własnego doświadczenia życiowego. Pastor Henryk ukazuje, jakie mechanizmy i konsekwencje na bezpośrednie życie człowieka i jego potomstwo ma grzech, który nie został rozwiązany i przebaczony.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (25MB)

10-09-2017: Edward Schick - Boży Plan (31 minut)

Bóg stwarzając świat i wszystko co na nim jest posłużył się planem, który następnie wdrażał dzień po dniu. Kiedy człowiek popadł, w grzech Bóg znowu ułożył plan w celu zbawienia upadłego człowieka.  Więc Bóg ma plan i dla twojego życia, aby podążać zgodnie z tym planem trzeba słuchać Słowa zapisanego w Biblii i być posłusznym Bożemu Duchowi, by móc go w pełni realizować. W tym kazaniu Ed ukazuje cel tego planu.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (12MB)

23-07-2017: Edward Schick - Przypowieść o siewcy (34 minuty)

Jezus Chrystus w przypowieści o siewcy, ukazuje różne rodzaje gleby, na które pada ziarno Ewangelii. Różnoraka gleba przynosi zatem różne owoce lub też ich brak. Ed ukazuje zależności jakie wynikają z Pisma podczas siania ziarna - Słowa bożego.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (15MB)

04-06-2017: Pavlo Zvarych - Modlitwa  (32 minuty)

 List Jakuba dostarcza nam informacji na temat modlitwy. Na tym przykładzie Pavlo odpowiada na pytania: w jaki sposób, kiedy i za kogo się powinniśmy modlić?

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (13MB)

12-03-2017: Pavlo Zvarych - Ojcze Nasz (30 minut)

 Pavlo w tym kazaniu  stara się ukazać, jaką głębię i sens ma nauka przez Jezusa Chrystusa, swoich uczniów modlenia się modlitwą "Ojcze Nasz".

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (12MB)

11-09-2016: Pavlo Zvarych - Modlitwa (54 minuty)

Dlaczego ludzie się modlą? Jak mówi do nas Bóg? Dlaczego chorujemy i czy da się coś z tym zrobić? Na te pytania Pavlo stara się odpowiedzieć w dzisiejszym kazaniu.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (28MB)

04-09-2016: Edward Schick - Codzienna Ewangelia (28 minut)

Czasem myślimy, że Ewangelia jest podstawową nauką, która pozwala na zbawienie ludzi i dlatego jest mało ciekawa. Ed pokazuje, że jest inaczej.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (14MB)

28-08-2016: Radek Głowacki - Brak postępów (36 minut)

Co zrobić kiedy nie ma w twoim życiu postępu w relacji z Bogiem?

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (18MB)

03-07-2016: Edward Schick - Ewangelizacja (43 minuty)

Jak możemy się przysłużyć, żeby Boża chwała wzrastała, przez zapraszanie innych do uczestnictwa w Bożych błogosławieństwach.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (19MB)

22-05-2016: Edward Schick - koszyk jagód (29 minut)

Służba dla Chrystusa - jakie wydajemy owoce?

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (13MB)

08-05-2016: Pavlo Zwarych - bohaterstwo wiary (42 minuty)

Jakie cechy mają osoby, które nazwalibyśmy bohaterami wiary? Czy chrześcijanin zawsze czuje Bożą obecność?

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (18MB)

13-03-2016: Mark DeNeui - status przed Bogiem (40 minut)

Jaki status mamy przed ludźmi, a jaki przed Bogiem? Jaki status Bóg chce, żebyśmy mieli, a jaki chcemy osiągnąć?

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (18MB)

06-03-2016: Radek Głowacki - rodzice i dzieci (34 minuty)

Jaki stosunek do swoich dzieci mają rodzice, a jaki stosunek ma Bóg?

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (15MB)

14-02-2016: Warner Oliveira - Miłość (31 minut)

Jak ważna jest miłość? Jaka jest miłość Boga?

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (13MB)

29-12-2015: Edward Schick - Jaka jest twoja misja? (35 minut)

Dla wielu ludzi celem życia jest praca, kariera, rodzina, przedsiębiorstwo, praca charytatywna. A co powinno być celem chrześcijanina?

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (16MB)

11-10-2015: Mariusz Klimczak - Boża perspektywa (43 minuty)

Mariusz zaczyna piosenką, a potem mówi o relacji Boga do człowieka i na odwrót.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (19MB)

27-09-2015: Radek Głowacki - Co robi chrześcijanin? (37 minut)

Radek mówi o tym, czego wymaga chrześcijańskie życie.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (16MB)

24-05-2015: Henryk Kufeld - Anna, matka Samuela (33 minuty)

Henryk mówi o Annie, o fizycznych i duchowych dzieciach, oraz o inwestowaniu.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (16MB)

22-03-2015: Edward Krajewski - kolejne 5 "sola" (godzina i 47 minut)

W tym bardzo długim i pełnym dygresji kazaniu Edward mówi o różnych rodzajach soli.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (50MB)

01-02-2015: Edward Schick - Błogosławieństwo i modlitwa (32 minuty)

Edward mówi o strategii otrzymywania Bożego błogosławieństwa, oraz o modlitwie na podstawie początku księgi Nehemiasza.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (16MB)

16-11-2014: Leszek Greszta - Wysiłek i koszt (62 minuty)

Leszek mówi o wysiłku i kosztach pójścia za Jezusem. Jezus musiał pójść na krzyż, a co musi zrobić chrześcijanin? 

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (30MB)

02-11-2014: Sebastian Kuzdra - Nieprawdopodobieństwo w Biblii (39 minut)

Biblia opisuje kilka historii, które są tak nieprawdopodobne, że trudno uwierzyć, że naprawdę się zdarzyły. Co nam to mówi o Bogu i co z tego wynika dla nas - o tym mówi Sebastian w tym kazaniu.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (18MB)

12-10-2014: Henryk Skrzypkowski - Święto Żniw (40 minut)

Henryk, który jest pastorem zboru Baptystów w Chełmie, mówi o tym, dlaczego obchodzimy Święto Żniw i jak się ono wiąże z głoszeniem Ewangelii.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (19MB)

21-09-2014: Ronald Gabrielsen - Gedeon (50 minut)

Ronald Gabrielsen z Norwegii mówi o tym, czym się różnią Boże sposoby rozwiązywania problemów od naszych sposobów, na podstawie historii Gedeona. Kazanie jest w języku angielskim z tłumaczeniem, można także pobrać skróconą wersję tekstową po angielsku.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (23MB), PDF (tekst, 100kB)

14-09-2014: Edward Krajewski - Nowe Jeruzalem (66 minut)

Edward Krajewski z Malborka mówi o rozdziale 21. księgi Objawienia (zwanej też Apokalipsą św. Jana).

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (28MB)

07-09-2014: Paweł Krzywicki - Zaufanie do Boga (47 minut)

Abraham niczego w życiu nie dokonał, ale zrobił jedną ważną rzecz: szedł tam, gdzie Bóg mu kazał. W tym kazaniu Paweł mówi o słuchaniu Bozych poleceń i zaufaniu.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (20MB)

06-07-2014: Jacek Tymochowicz - Język w służbie Boga (30 minut)

Nad czym panuje nasz język i kto panuje nad językiem? Jacek Tymochowicz, starszy zboru w Rudce, mówi o języku na podstawie listu Jakuba.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (12MB)

22-06-2014: Paweł Krzywicki - Boża nawigacja (41 minut)

W tym kazaniu Paweł mówi o szukaniu przewodników, którzy wskażą nam drogę.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (17MB)

22-09-2013: Henryk Kufeld - Jakiego ducha jesteście? (36 minut)

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (11MB)

26-08-2013: Radek Głowacki - Maria - zwykła kobieta (33 minuty)

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (11MB)

19-08-2012: Mariusz Klimczak - Pochwała marności (43 minuty)

Mariusz Klimczak jest diakonem zboru w Chełmie.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (11MB)

08-07-2012: Paweł Krzywicki - Powrót do Boga (47 minut)

Paweł Krzywicki jest Pastorem zboru w Puławach.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (12MB)

12-02-2012: Robert Dolot - Żyjąc dla bożej chwały - część 1 (26 minut)

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (7MB)

05-02-2012: Jacek Tymochowicz - Pewność zbawienia (23 minuty)

Jacek Tymochowicz jest starszym zboru w Rudce.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (7MB)