Baptyści w Lublinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna Kazania Kazania Członków Zboru

Kazania Członków Zboru

Email Drukuj PDF

19-11-2017: Jakub Birycki - Przypowieści Jezusa (22 minuty)

Od czego zależy prawdziwy sukces? Czy wystarczająca ilość przepracowanych godzin, jest w stanie go zapewnić? Czy wiedza jaką człowiek zdobywa, jest w stanie zapewnić sukces życiowy? Brat Jakub w tym kazaniu odpowiada na te pytania.

 

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (12MB)

01-10-2017: Zbysław Tomczak - Szerokie Wejście (22 minuty)

Rozważanie Słowa bożego na przykładzie doświadczeń apostoła Piotra, który rozpoczynając swoją wędrówkę z Panem Jezusem Chrystusem, przeżył szereg doświadczeń zanim jego wiara została ugruntowana na samym Mistrzu. Piotr pokazuje w swoich listach jak Jezus kształtował go jako ucznia, tak aby stał się świadkiem Chwały Mistrza Jezusa Chrystusa.

 

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (8MB)

03-09-2017: Tomasz Kasica - Świadectwo wiary (38 minut)

W tym kazaniu będącym osobistym świadectwem, brat Tomasz opowiada jak Bóg doprowadził go do poznania Bożej woli w jego życiu, i objawił kto jest celem istnienia człowieka, i w jaki sposób Bóg przyprowadził go do społeczności z Jezusem Chrystusem.

 

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (15MB)

13-08-2017: Jakub Birycki - Prawdziwy Sukces (22 minuty)

Od czego zależy prawdziwy sukces? Czy wystarczająca ilość przepracowanych godzin, jest w stanie go zapewnić? Czy wiedza jaką człowiek zdobywa, jest w stanie zapewnić sukces życiowy? Brat Jakub w tym kazaniu odpowiada na te pytania.

 

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (8MB)

02-07-2017: Zbysław Tomczak - Świętość i Uświęcenie (45 minut)

Patrząc na historię Izraela, możemy zauważyć że boży przeciwnik - szatan, dąży do tego żeby lud boży Izrael był pozbawiony świętości - oddzielenia. Wówczas tracił osłonę Boga i naród ten popadał w niewolę i był zwykle najpierw pobity przez inne królestwa. Kazanie to obrazuje, że identyczny wpływ na Kościół Jezusa Chrystusa ma to, że kiedy Kościół Jezusa szuka przyjaźni ze światem, dzieje się to samo co z Izraelem tylko w sposób duchowy. Szatan dobrze wie jak uwikłać kościół Jezusa tak, żeby przestał być święty i ponosił klęskę w służbie dla Boga.

 

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (19MB)

28-05-2017: Tomasz Kasica - Dzieje Apostolskie - rozważanie 17 rozdziału (21 minut)

W rozważanieu 17 rozdziału Dziejów Apostolskich brat Tomasz ukazuje trzy postawy, jakie zajmują lludzie w stoosunku do Słowa Bożego głoszonego przez Apostoła Pawła. Jaką postawe przyjmujesz słuchaczu? Czy polegasz na swojej mądrości, czy na Słowie Boga i Jego ewangelii?

 

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (7MB)

14-05-2017: Jakub Birycki - Droga Chrześcijanina (34 minuty)

Życie chrześcijanina jeat jak droga, którą człowiek może podążać słuchając Boga lub też nie słuchając. Wyniki posłuszeństwa Bogu będą zgodne z Jego wolą, jednak jeśli nie słuchamy Boga w swoim życiu wówczas droga, którą będziemy podążać będzie tylko naszym wyborem i podążaniem swoją drogą, Wybór jak zawsze do nas należy.

 

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (14MB)

30-04-2017: Tomasz Kasica - Pokarm Duchowy (40 minut)

 Tak jak w życiu fizycznym prawidłowe odżywianie ciała prowadzi do zdrowia fizycznego i prawidłowego funkcjonowania zmysłów, tak też w życiu duchowym chrześcijanina właściwe odżywianie duchowe ma kluczowe znaczenie dla prawdziwego i zdrowego funkcjonowania organizmu, którym jest Kościół Jezusa Chrystusa, którego jest głową. Jezus dał Słowo swoje i poprzez Ducha świętego chce budować budowlę będąca Jego osobistą własnością.

 

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (16MB)

09-04-2017: Zbysław Tomczak - Zakon Chrystusa a Zakon Mojżesza (60 minut)

Jaka jest różnica między Zakonem Chrystusa (Prawem), a Zakonem danym przez Boga za pośrednictwem Mojżesza, Jaki wpływ na Chrześcijaństwo mają zasady postępowania w Starym Przymierzu i jak można je stosować w codziennym życiu wiary. Sluchając Słowa Bożego możemy się dowiedzieć jakiej jakości życia Bóg oczekuje od tych, którzy chcą być mu posłuszni.

 

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (25MB)

26-02-2017: Jakub Birycki - Sól Ziemi (46 minut)

Jako naśladowcy Chrystusa możemy z czasem stracić motywacje do działania i przestać być tym do czego powołał nas Bóg. Popadając w rutynę możemy przestać być solą tej Ziemi, dlatego powinniśmy dopełnić starań aby nasze powołanie w Chrystusie nie straciło swego wyrazu.

 

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (16MB)

12-02-2017: Andrzej Drozd - Relacja Boga w stosunku do człowieka (57 minut)

Rozważanie Słowa Bożego na temat, tego jak Bóg nawiązuje relację z upadłym człowiekiem i jakimi sposobami dąży do przywrócenia relacji Ojca niebieskiego ze swoim stworzeniem jako dziećmi Jego umiłowanymi - czyli synami i córkami stworzonymi na Jego obraz i podobieństwo.

 

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (22MB)

08-01-2017: Tomasz Kasica - Między wolnością a miłością (27 minut)

Bóg powołał Kościół w Chrystusie do wolności i miłości. Jako dzieci Boże otrzymaliśmy ją w sposób bez interesowny kiedy Pan Jezus dokonał odkupienia na krzyżu. Jednak miłość, którą otrzymał Jego Kościół, musi być przekazywana dalej poprzez uczynienie ze swoich dzieci kanałów rozprzestrzeniania jej dalej. Jeśli jakiś kanał zamka się nie dając przepływu  dalej, wówczas następuje stagnacja i letniość w rozwoju chrześcijańskim. Ta miłość musi być jednak kierowana wolnością, którą otrzymujemy w darze aby ta miłość nie była wynikiem przymusu lecz z ochotnego serca gotowego do wyrzeczeń.

 

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (9MB)

11-12-2016: Jakub Birycki - Oczekując na powtórne przyjście Jezusa (45 minut)

Rozważanie Słowa Bożego na temat postawy chrześcijan oczekujących na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa.

 

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (27MB)

27-11-2016: Zbysław Tomczak - Pacyfizm (54 minuty)

Czy chrześcijanin powinien być pacyfistą? Jakie skutki w świecie duchowym jak i fizycznym niesie ze sobą taka postawa? Jakie jest zadanie sługi Chrystusa, będącego naśladowcą swego Pana?

 

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (21MB)

Pobierz: Prezentacja (974KB)

23-10-2016: Tomasz Kasica - Miłosierdzie i sprawiedliwość (40 minut)

Słudzy Boga powinni nabierać cechy takie jakie posiada sam Bóg. Miłosierdzie i sprawiedliwość czy są one twoim udziałem?

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (14MB)