Baptyści w Lublinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna Kazania Randy: Kazania

Kazania Randy Hacker

Email Drukuj PDF

14-01-2018:  Piotr jako Skała  (68 minut)

Na podstawie Ewangelii wg. Mateusza, Randy wyjaśnia sposoby interpretacji Pisma Świętego jakie funkcjonują w różnych Kościołach i czy mają one właściwe zrozumienie odnośnie Piotra jako "Skały Kościoła", czy też są powody do takiego myślenia. Słuchając tego kazania, słuchacz powinien znaleźć na to pytanie odpowiedź.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (27MB)

07-01-2018:  Wywyższenie Jezusa w Obrazie Starotestamentowym  (34 minuty)

Tak jak była potrzeba wywyższenia węża miedzianego na pustyni, na którego spojrzenie mogło uratować życie, tak wywyższenie ofiary Jezusa Chrystusa może uratować każdego człowieka, który z powodu grzechu ginie i nie mającego innego sposobu na uratowanie się przed jego jadem. Będąc winnym przed Bogiem, nie mamy innego wyboru, gdyż to on daje nam ratunek z sytuacji bez wyjścia.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (14MB)

31-12-2017:  Dziesięć postanowień Noworocznych  (43 minuty)

Randy, na podstawie Księgi Przypowieści Salomona  trzeciego rozdziału ukazuje, że zalecenia Słowa Bożego są zasadami, które Bóg chce, aby człowiek mógł żyć zgodnie z wolą Boga unikając złego, a postępując właściwie względem Boga, ludzi i siebie samego, aby wieść życie tu na ziemi zdrowe i spokojne. Bóg pragnie także tego dla człowieka, by swoje życie odmienić według zasad biblijnych, które daje nam Bóg.    

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (17MB)

17-12-2017:  Trzy Tożsamości Jezusa Chrystusa (30 minut)

W tym kazaniu pastor Randy ukazuje osobę Jezusa Chrystusa w trzech tożsamościach, jakie posiadał Boży Syn będąc cieleśnie na Ziemi jako prorok, nauczyciel i kapłan. Wszystkie te funkcje pełnił w sposób zdecydowany a wręcz perfekcyjny, jednocześnie pozostawiając nam przykład godny naśladowania.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (12MB)

03-12-2017:  Kibic czy Fanatyk Królestwa Jezusa Chrystusa (35 minut)

Jakie jest twoje zaangażowanie w Królestwie Jezusa Chrystusa? Czy jako kibic, który od czasu do czasu bierze udział w spotkaniach? Czy bardziej jak niczym fanatyk, żyjesz nim na co dzień i jesteś zaangażowany całym swoim życiem, będąc żywą częścią królestwa Jezusa Chrystusa? .

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (14MB)

26-11-2017:  Objawienie Jezusa Chrystusa (45 minut)

Objawienie tajemnicy od wieków zakrytej przed ludźmi, a objawiana stopniowo najpierw Adamowi jako pierwszemu stworzeniu na Ziemi, potem potomkom jego. A następnie ludowi Izraelskiemu poprzez Mojżesza, po czym przez proroków, aby ostatecznie spełnić się w osobie Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela objawionego Boga w ciele.On był tą tajemnicą, która przez wieki była objawiana przez świętego i prawdziwego Stwórcy Nieba i Ziemi, do którego należy moc i chwała na wieki. Amen.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (18MB)

05-11-2017:  Kłamstwa w Które Wierzymy cz10. Trzy kłamstwa od świata (47 minut)

Trzy kłamstwa, które funkcjonują w naszych umysłach ponieważ świat je wnosi w nasze życie nie wiedząc kiedy. Często podświadomie w nie wierzymy dlatego, że zwykle mają pozór mądrości i nauki. Mądrość od Boga, którą przez wiarę Bóg chce dać  człowiekowi, po to by mógł rozpoznawać kłamstwa światowe i diabelskie, czego konsekwencją jest to, żeby człowiek boży mógł żyć w prawdzie.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (20MB)

22-10-2017:  Kłamstwa w Które Wierzymy cz9. Trzy kłamstwa na temat małżeństwa (45 minut)

Trzy kłamstwa, które funkcjonują w małżeństwie mające pozór prawdy, takie jak oczekiwanie, że zawsze powinniśmy być zgodni i przeżywać tzw. pierwszą miłość, a przy tym pomijając skłonność człowieka do słabości i konfliktów wraz z wadami natury ludzkiej, będącą swoistą mieszanką wybuchową wręcz nie możliwą do zaakceptowania przez partnera w małżeństwie. Czy zatem jest możliwe z taką osobą wytrwac w małżeństwie " dopuki śmieć nie rozłączy"? A jednak Bóg zaplanował połączenie dwóch istot mężczyzny i kobiety tak różniących się od siebie, aby uzupełniali się w jednym ciele jako małżeństwo. Dlatego też należy, być zawsze blisko Boga i Jego Słowa.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (18MB)

15-10-2017:  Kłamstwa w Które Wierzymy cz8. Trzy kłamstwa które sobie wmawiamy (40 minut)

Trzy kłamstwa, które jako ludzie potrafimy sobie wmawiać i przez to być nie szczęśliwi, ponieważ zazwyczaj obwiniamy kogoś za nasz stan emocjonalny. Ratunkiem bożym jest przebaczenie, które jest lekarstwem na niemal wszystkie tego typu problemy. Dlatego należy być zawsze blisko Boga i Jego Słowa.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (13MB)

08-10-2017:  Kłamstwa w Które Wierzymy cz7. Że modlitwa pokutna jest podstawą zbawienia (46 minut)

Kolejne kazanie na temat kłamstw mogących wywołać fałszywą ufność. Sam fakt wypowiedzenia określonej modlitwy "pokutnej" pod wpływem emocji czy np: czyjejś namowy bez wyraźnej chęci zmiany życia i podążania za Jezusem Chrystusem, pozostaje tylko pustym frazesem - modlitwą, która nie przynosi pożądanego przez Boga efektu, a mianowicie postawy serca pokutującego i uznającego krew Jezusa Chrystusa za czynną w swoim życiu - mającą moc oczyszczenia z grzechu tego, który uznaje siebie przed Bogiem za grzesznika.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (18MB)

24-09-2017:  Chrzest Maszy - (36 minut)

 Pan Jezus powiedział, że kiedy nawraca się do Boga jedna osoba, to całe niebo raduje się z tego faktu. Kolejna dusza - kolejne imię wpisane do księgi żywota. Lecz zgodnie z nakazem samego Pana i Mistrza Jezusa, swą wiarę powinniśmy poprzeć publicznym wyznaniem i chrztem, jako zewnętrzny wyraz tego co dokonało się w sercu człowieka. Chwała Bogu za kolejną zbawioną duszę!

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (15MB)

17-09-2017:  Kłamstwa w Które Wierzymy cz6. Nikt nie pójdzie do piekła (43 minuty)

Czy piekło istnieje? Jeżeli tak? To kto, może się tam znaleźć i dlaczego. Jest wiele nauk i prądów, które podważają istnienie tego miejsca. Jednak Pismo Święte daje jasne odpowiedzi na ten temat, słuchając tego kazania możemy się dowiedzieć jak jest naprawdę.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (17MB)

27-08-2017:  Kłamstwa w Które Wierzymy cz5. Wszystkie drogi prowadzą do nieba (45 minut)

Ile dróg prowadzi do Boga? Jeśli jest ich dużo, ostatecznie prowadzących w to samo miejsce, czyli przed tron samego Boga. Czy to możliwe? Czy takie poselstwo niesie Jezus Chrystus w Piśmie Świętym? Posłuchajmy tego kazania na ten temat.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (18MB)

20-08-2017:  Kłamstwa w Które Wierzymy cz4. Wszyscy ludzie są dobrzy (45 minut)

Jeśli wszyscy ludzie są z natury dobrzy, skąd zatem biorą się złe skłonności. Dlaczego jest tyle zła na Ziemi? Na te pytania odpowiada Randy, w tym rozważaniu Słowa Bożego.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (18MB)

06-08-2017:  Kłamstwa w Które Wierzymy cz3. Wszyscy ludzie są dziećmi Boga (55 minut)

Czy wszyscy są dziećmi Boga? W kazaniu tym znajdziemy rozważanie Słowa Bożego na ten temat, gdyż  różne religie i osobistości na świecie wypowiadają swoje zdania. Jednak, czy w Piśmie Świętym znajdujemy jakieś warunki, które człowiek musi spełnić, by mógł być prawdziwie dzieckiem Bożym. Myślę, że na te pytania i wątpliwości znajdziemy odpowiedź w tym kazaniu.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (21MB)

30-07-2017:  Kłamstwa w Które Wierzymy cz2. Wszystkie religie czczą tego samego Boga (38 minut)

Czy rzeczywiście wszystkie religie chwalą tego samego Boga? Pan Jezus powiedział, że "Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu wiedzie na zatracenie", tak więc najszczersze wyznanie wiary, które nie jest zgodne z objawieniem jakie Bóg dał w Piśmie Świętym, nie czci Jednego Prawdziwego Boga. Kogo zatem czczą ludzie jeśli nie chcą uznać Pisma Świętego, jako jedyne źródło poznania Boga.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (15MB)

16-07-2017: I Ks. Mojż. Rozdz. 3:1-5 Kłamstwa w Które Wierzymy (39 minut)

Kłamstwa szatana są zawsze tej samej natury, czyli zwsze przemawia do ludzkich namiętności takich jak 1. Pożądliwość oczu. 2. Pożądliwość ciała. 3. Pycha życia, używając tych słabości człowieka zwodzi kłamstwami rodzaj ludzki tak, żeby nie służył prawdziwemu Bogu. Te najgorsze kłamstwa są na temat samego Boga, dlatego że odciągają one Jego stworzenie od społeczności z Nim ukazując fałszywe rozumienie Słowa Bożego

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (16MB)

30-10-2016: Księga Malachiasza (36 minut)

Księga Malachiasza ukazuje miłość Boga do swojego narodu, który uprzednio wybrał, lecz naród ten z czasem zaczął upatrywać swego usprawiedliwienia w obrzędach. Celem obrzędów danych przez Boga miało być to że, Izrael miał miłować przede wszystkim Boga i wyrażać tę miłość w ofiarowaniu tego co najlepsze. Człowiek, który zapomniał o miłowaniu Boga pogrążył się w uprawianiu handlu religijnego kupcząc tym co miało być ofiarowane Bogu, a przy tym składał ofiary z tego czego nie wolno było składać, toteż naród popadał w niewolę u innych narodów i własnego grzechu. Ten obraz religjności Izraela jest przykładem dla nowotestamentowych naśladowców Chrystusa, że nie w obrzędach ma Bóg upodobanie, ale w poświęceniu się przez Ducha Świętego Bogu, w posłuszeństwie ze swego czystego serca i poddaniu się woli Jego.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (12MB)