Baptyści w Lublinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna Kazania Randy: Stary Testament

Cykl kazań Randy'ego ze Starego Testamentu

16-07-2017: I Ks. Mojż. Rozdz. 3:1-5 Kłamstwa w Które Wierzymy(39 minut)

Kłamstwa szatana są zawsze tej samej natury, czyli zwsze przemawia do ludzkich namiętności takich jak 1. Pożądliwość oczu. 2. Pożądliwość ciała. 3. Pycha życia, używając tych słabości człowieka zwodzi kłamstwami rodzaj ludzki tak, żeby nie służył prawdziwemu Bogu. Te najgorsze kłamstwa są na temat samego Boga, dlatego że odciągają one Jego stworzenie od społeczności z Nim ukazując fałszywe rozumienie Słowa Bożego

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (16MB)

30-10-2016: Księga Malachiasza (36 minut)

Księga Malachiasza ukazuje miłość Boga do swojego narodu, który uprzednio wybrał, lecz naród ten z czasem zaczął upatrywać swego usprawiedliwienia w obrzędach. Celem obrzędów danych przez Boga miało być to że, Izrael miał miłować przede wszystkim Boga i wyrażać tę miłość w ofiarowaniu tego co najlepsze. Człowiek, który zapomniał o miłowaniu Boga pogrążył się w uprawianiu handlu religijnego kupcząc tym co miało być ofiarowane Bogu, a przy tym składał ofiary z tego czego nie wolno było składać, toteż naród popadał w niewolę u innych narodów i własnego grzechu. Ten obraz religjności Izraela jest przykładem dla nowotestamentowych naśladowców Chrystusa, że nie w obrzędach ma Bóg upodobanie, ale w poświęceniu się przez Ducha Świętego Bogu, w posłuszeństwie ze swego czystego serca i poddaniu się woli Jego.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (12MB)

16-10-2016: Księga Zachariasza (33 minuty)

Inicjatorem budowy świątyni w Starym Testamencie i księdze Zachariasza jest Bóg. To On zebrał ludzi w jedno miejsce i udzielił Zorobabelowi Swego autorytetu i mocy do działania w celu wykonania Bożego dzieła odbudowy Świątyni w Jerozolimie. Dzisiaj w czasach Nowego Testamentu tj. od czasu przyjścia Jezusa Chrystusa na świat, Bóg poprzez Swego Ducha Świętego buduje świątynię we wnętrzu człowieka. Bóg zawsze posługiwał się ludźmi do budowania Jego dzieła na ziemi i chce abyś i ty dołączył do tej budowy.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (11MB)

02-10-2016: Księga Aggeusza (44 minuty)

Błogosławieństwo Boże nadejdzie wtedy, gdy okażemy posłuszeństwo Bogu, który poprzez swoje Słowo prowadzi do budowy jego świątyni w nas.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (16MB)

18-09-2016: Księga Ezdrasza (54 minuty)

Jako wierzący popadamy czasem w rutynę w naszym podążaniu za Chrystusem. Potrzebujemy wtedy odnowienia naszej relacji z Chrystusem, sprawdzenia, co w naszym życiu jest nieprawidłowe i dokonania korekty naszej relacji z Panem Jezusem Chrystusem, oraz naszego codziennego życia, czyli naszych codziennych postaw i wyborów.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (29MB)

12-06-2016: Pycha (46 minut)

Jak reagujesz, gdy ktoś jest lepszy od ciebie? Na podstawie czwartego rozdziału księgi Daniela Randy mówi o tym, jak pycha może zniszczyć naszą pracę.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (21MB)

05-06-2016: Daniel i przyjaciele (44 minuty)

Historia Daniela, Ananiasza, Miszaela i Azariasza - jak ze względu na Boga szli na pewną śmierć, mimo, że nie mieli żadnej obietnicy, że Bóg ich uratuje.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (18MB)

01-05-2016: Przymierze (44 minuty)

Co dawało stare przymierze, a czego nie dawało. Dlaczego nowe przymierze jest dla nas ważne. I dlaczego Bóg nigdy nie opuści Izraela.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (19MB)

24-04-2016: Cierpliwość (40 minut)

Izraelici musieli czekać 70 lat na powrót z wygnania, ale nawet w tym czasie Bóg wciąż był blisko nich.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (19MB)

17-04-2016: Jeremiasz spotyka garncarza (39 minut)

Co się dzieje, gdy naczynie z gliny nie udaje się.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (17MB)

10-04-2016: Wybranie Jeremiasza (52 minuty)

Zanim Jeremiasz znał Boga, Bóg znał Jeremiasza. A jak jest z nami?

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (22MB)

03-04-2016: Sofoniasz (30 minut)

Księga Sofoniasza to przestroga dla ludzi Judy, którzy wrócili do bałwochwalstwa, aby opowiedzieli się po jednej ze stron. Mówi o grzechu, który jest problemem każdego z nas i wymaga od nas reakcji.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (13MB)

28-02-2016: Habakuk (42 minuty)

Habakuk kwestionuje Boże decyzje, wątpi, skarży się, obwinia Boga. Czyli robi to co my, kiedy Bóg nie daje nam tego, czego chcemy.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (18MB)

21-02-2016: Nahum (33 minuty)

Nahum prorokuje przeciwko Asyrii i Niniwie. W tej księdze widzimy cechy Boga kojarzone bardziej negatywnie: zazdrość i mściwość.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (14MB)

07-02-2016: Micheasz (35 minut)

W księdze Micheasza widzimy Boga miłości, ale też Boga świętego i sprawiedliwego, który ostro sprzeciwia się grzechowi.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (15MB)

31-01-2016: Ozeasz (47 minut)

Historia miłości Boga do narodu wybranego. Miłości, która się nie zmienia i która trwa do dziś.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (20MB)

24-01-2016: Joel (36 minut)

Bóg mówi przez Joela o prawdziwym nawróceniu i czego najbardziej pragnie.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (15MB)

17-01-2016: Abdiasz (38 minut)

Edom kontra Izrael. Kto zwycięży? Kogo Bóg bardziej lubi? I gdzie w tym wszystkim jest Boża suwerenność?

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (15MB)

13-12-2015: Prawo Boże (36 minut)

U Ammonitów wykorzystywanie innych ludzi było legalne. Randy mówi o różnicy między prawem ludzkim i Bożym na podstawie księgi Amosa.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (15MB)

22-11-2015: Grzech i cierpienie (42 minuty)

Pierwszy człowiek upadł, bo nie chciał być posłuszny Bogu. Ale Bóg nadal chciał mieć z nim relację, dlatego obiecał, że będzie jeszcze ratunek.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (18MB)

15-11-2015: Ewangelia Izajasza (55 minut)

Rozdziały 42, 49, 50 i 53 księgi Izajasza mówią o Emmanuelu, mesjaszu, który ma się narodzić - jaki będzie miał charakter, jak będzie wyglądał i co zrobi. Opowiadają Ewangelię zanim się ona zrealizowała.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (24MB)

08-11-2015: Zapłata za grzech (50 minut)

Rozdział 40 księgi Izajasza jest pocieszeniem w trudnych chwilach, nie tylko dla Izraela. Mówi on o ogromie łaski Bożej.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (22MB)

01-11-2015: Panowanie Jezusa (36 minut)

Izajasz porównuje naród wybrany do krzewu i zapowiada, że będzie ścięty. Ten niezbyt pozytywny obraz ma jednak dalszy ciąg: z pnia wyrośnie mesjasz, który będzie rządził sprawiedliwie.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (15MB)

25-10-2015: Proroctwa o Jezusie (45 minut)

W dzisiejszym kazaniu o tym, co Izajasz powiedział o mesjaszu ponad 700 lat przed jego narodzeniem, ale też o nowym rodzaju relacji między Bogiem i człowiekiem.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (20MB)

18-10-2015: Niewola babilońska (42 minuty)

Dlaczego Izrael i Juda zostali uprowadzeni w niewolę wszyscy wiedzą - chodziło o bałwochwalstwo. Nie wszyscy jednak wiedzą, że nie był to jedyny powód tego wydarzenia i jaką odegrało ono rolę w rozwoju ludu Bożego.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (18MB)

20-09-2015: Powołanie Izajasza (33 minuty)

Kazanie o grzechu, świętości, oczyszczeniu i powołaniu.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (15MB)

13-09-2015: Jehojada i Joasz (35 minut)

Izrael składał ofiary Bogu, dopóki żył kapłan Jehojada. Historia o tym, jak jeden człowiek może prowadzić rzesze ludzi do Boga i dlaczego to zwykle nie jest dobry pomysł.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (15MB)

30-08-2015: Uzdrowienie Naamana (41 minut)

Na przykładzie Naamana: kto uzdrawia, kogo, dlaczego i w jaki sposób. Na przykładzie życia: dlaczego ktoś może nie chcieć być uzdrowiony.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (18MB)

23-08-2015: Strach i depresja Eliasza (49 minut)

Eliasz uciekał przed jedną kobietą, mimo, że chwię wcześniej odniósł spektakularne zwycięstwo nad 450 prorokami Baala. Co robi Bóg, kiedy obezwładniają nas zwykłe ludzkie emocje?

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (24MB)

02-08-2015: Boże zaopatrzenie (36 minut)

Otrzymujemy od Boga to, co nam potrzeba, mimo że na to nie zasłużyliśmy. Ale jest jeden warunek: musimy być posłuszni. Dzisiejsze kazanie jest o takich przypadkach z Biblii oraz z życia.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (18MB)

28-06-2015: Dawid, Saul i Słowo Boże (50 minut)

Choć obaj popełniali poważne grzechy, Dawid odzyskiwał łaskę Boga, podczas gdy droga Saula wiodła ciągle w dół. Dlaczego tak się działo?

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (24MB)

17-05-2015: Dawid i Jonatan (40 minut)

Każdy chce mieć przyjaciół. Bogactwo ani przyjemności nie są w stanie ich zastąpić. Dzisiaj historia przyjaźni Dawida z Jonatanem.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (20MB)

03-05-2015: Dawid i Saul (30 minut)

Dawid pomagał Saulowi, a ten był mu tak wdzięczny, że chciał go zabić. Historia o tym, czym jest prawdziwa wierność.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (15MB)

19-04-2015: Dawid i Goliat (28 minut)

Historia o tym, że ani siła, ani wielkość, ani ilość wojska nie daje zwycięstwa.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (14MB)

12-04-2015: Saul po raz kolejny (33 minuty)

Saul na początku swoich rządów był napełniony Duchem Świętym, potem jednak przestał służyć Bogu.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (16MB)

15-03-2015: Saul (25 minut)

Bóg chciał, żeby Izrael był inny od pozostałych narodów. Izrael chciał być podobny do innych narodów. Z tego nie mogło wyjść nic dobrego. Czasem Bóg pozwala nam pójść własną drogą i ponieść tego konsekwencje.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (12MB)

18-01-2015: Rut i Boaz (53 minuty)

Bóg jest wywyższony nie wtedy, kiedy chwali się zwycięzców albo pięknych, ale kiedy pociesza się przegranych i brzydkich. Posłuchajcie o tym, co zrobił Bóg w życiu Rut, Noemi i Boaza.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (26MB)

28-12-2014: Samson kontra Jezus (34 minuty)

Samson, tak jak Jezus, został zapowiedziany przez anioła, był poświęcony dla Boga, i Bóg faktycznie był z nim. A jak on wykorzystał to poświęcenie?

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (16MB)

21-12-2014: Atrybuty Boga (51 minut)

Jaki jest Bóg w Starym Testamencie? Jakie ma relacje ze swoim narodem i jakie rzeczy potrafi robić?

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (27MB)

08-06-2014: Kobieta sędzią (47 minut)

Kazanie o roli kobiet w życiu duchowym Izraela. A także o tym, komu należy się chwała.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (20MB)

25-05-2014: Wzloty i upadki Izraela (39 minut)

Sytuacja Izraela nie wyglądała dobrze. Było coraz gorzej i wydawało się, że nie ma ratunku. I tak w kółko. A wszystko dlatego, że ludzie robili to co chcieli.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (9MB)

18-05-2014: Historia Kaleba (30 minut)

Bóg obiecuje nam wspaniałe rzeczy nie tylko po śmierci, ale już teraz, w naszym życiu. Ale co musimy zrobić, żeby dostać to, co mamy obiecane?

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (12MB)

11-05-2014: Zburzenie Jerycha (33 minuty)

Jerycho było warownią nie do pokonania - podobnie jak często nasze własne problemy. Bóg obiecał Izraelitom, że zdobędą to miasto, ale nie obiecał, że stanie się to łatwo i bez walki. Co to oznacza dla nas i o czym trzeba szczególnie pamiętać - usłyszycie w tym kazaniu.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (14MB)

04-05-2014: Jozue (39 minut)

Każdy chce odnieść sukces i mieć powodzenie w życiu. Są poradniki, które powiedzą ci jak to osiągnąć - najczęściej to działa, ale zwykle efekty nie są tym, czego naprawdę potrzebujemy. W dzisiejszym fragmencie Bóg mówi Jozuemu, w jaki sposób osiągnąć prawdziwe szczęście.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (9MB)

27-04-2014: Ostatnia mowa Mojżesza (50 minut)

Mojżesz nie mógł wejść do Ziemi Obiecanej ze swoimi rodakami, ale zanim sięz nimi pożegnał, powiedział im kilka bardzo ważnych rzeczy, które są aktualne także dla nas, dzisiaj.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (11MB)

06-04-2014: Prawo Mojżeszowe (45 minut)

Po co Bóg dał Prawo (Zakon)? Aby mieć relację z Bogiem Izraelici musieli przestrzegać określonych zasad, gdzie więc jest miejsce na łaskę? Skoro dzisiaj chrześcijanie mają łaskę, to Prawo już jest nieważne? Odpowiedź na te pytania znajdziecie w kazaniu.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (11MB)

30-03-2014: Przejście przez Morze Czerwone (43 minuty)

O tym jak Izraelitom wreszcie udało się wyjść z Egiptu. Ale wtedy nie dość, że znaleźli się na pustyni, z morzem po jednej stronie i ścigającym ich wojskiem Faraona po drugiej, to jeszcze Bóg poprowadził ich w zupełnie niewłaściwą stronę. Nic dziwnego, że zaczęli narzekać.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (17MB)

23-03-2014: Pascha (37 minut)

W tym kazaniu Randy mówi o pierwszej Passze w historii Izraela. Po co się odbyła, jakie miała znaczenie, i o co właściwie chodzi z tym kwasem.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (9MB)

16-03-2014: Plagi egispkie (45 minut)

Walka Boga z faraonem, która przy okazji była walką Boga z bożkami egispkimi. Kto zwyciężył?

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (18MB)

02-03-2014: Mojżesz (41 minut)

Historia o tym, jaki Mojżesz był niepewny, jak się bał i jakie miał wymówki, żeby nie robić tego, czego Bóg od niego chciał. I jaka jest boża odpowiedź na te ludzkie skłonności.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (10MB)

16-02-2014: Zaufanie Józefa (32 minuty)

Józef - historia o tym, jak złe rzeczy, które mu się działy, okazały się planem bożym.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (8MB)

09-02-2014: Historia Józefa (37 minut)

Historia Józefa - jakie miał problemy, jakie decyzje musiał podejmować i jakim pokusom musiał stawiać czoła. A także co było w tym wszystkim najważniejsze.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (9MB)

02-02-2014: Jakub - oszust, któremu Bóg błogosławił (32 minuty)

Jakub pragnął błogosławieństwa oszukiwał i kombinował na każdym kroku. Miał nawet śmiałość walczyć z Bogiem, aby dostać błogosławieństwo, a Bóg, zamiast go potępić, spełnił jego prośbę. Charakter Jakuba jednak nie wyszedł mu całkiem na zdrowie.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (13MB)

26-01-2014: Wybory Jakuba i Ezawa (40 minut)

Jeszcze raz historia Jakuba i Ezawa, ale tym razem w kontekście wyborów, których dokonywali. W tym kazaniu Randy mówi o tym. że ludzie potrafią poświęcić swoje życie, relacje z rodziną i inne cenne rzeczy dla kilku minut przyjemności.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (9MB)

19-01-2014: Jakub i Ezaw (38 minut)

W tym kazaniu Randy kontynuuje temat bożych obietnic i naszej reakcji na nie, a także rozważa na jakiej podstawie Bóg wybiera jednych ludzi zamiast innych do określonych celów, oraz mówi o ludzkiej głupocie, przez którą łatwo możemy stracić coś bardzo cennego.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (9MB)

12-01-2014: Ofiara z Izaaka (42 minuty)

Wiara Abrahama została wystawiona na ciężką próbę. Najpierw Bóg obiecał mu, że będzie ojcem, kiedy był już w wieku, w którym nie mógł mieć dzieci. Potem, kiedy faktycznie ta obietnica się spełniła i urodził mu się Izaak, Bóg kazał Abrahamowi go zabić.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (17MB)

22-12-2013: Historia Abrahama (41 minut)

Na początku Bóg kazał Abrahamowi wyjść i dał mu kilka obietnic. Abraham uwierzył, a gdy doszedł tam gdzie miał dojść, zbudował Bogu ołtarz na świadectwo tej wiary, mimo że żadna z tych obietnic jeszcze się wtedy nie spełniła.  

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (10MB)

15-12-2013: Wieża Babel (43 minuty)

Historia ludzi, którzy chcieli zbudować pomnik swojej sławy i pychy, którzy chcieli być niezależni, gdyż uważali boże zasady za zbyt ograniczające.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (10MB)

08-12-2013: Historia Noego (44 minuty)

Historia Noego jest przykładem wiary, z którego i my dzisiaj możemy się wiele nauczyć. Historia zaufania, że Bóg zrobi coś, co jeszcze nigdy się nie wydarzyło.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (10MB)

01-12-2013: Grzech pierwszych ludzi (48 minut)

Czyli jak przez kłamstwo została zerwana relacja z Bogiem. Kłamstwo, które zapoczątkowało i zainspirowało kolejne grzechy.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (20MB)

24-11-2013: Co to jest miłość (41 minut)

W tym kazaniu Randy próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego Bóg stworzył świat i wszystkich ludzi, a także jak człowiek może być podobny do Niego. Mówi też o osobie, z którą Bóg jest w związku.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (10MB)

17-11-2013: Ewolucja czy projekt (36 minut)

Randy mówi o samym początku, czyli o koncepcjach powstania życia. Dowiecie się czy są dowody na ewolucję, czy trzeba być głupim aby wierzyć w kreacjonizm, oraz jakie są konsekwencje wiary w ewolucję.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (8MB)

10-11-2013: Bóg w Trójcy jedyny (46 minut)

Słowa "Trójca" nie ma w Biblii. Jest to pojęcie wymyślone przez ludzi w celu łatwego opisania tego, co Biblia mówi na temat Boga. W tym kazaniu Randy opowiada o tym co Biblia mówi, a także o tym co z tego wynika dla nas.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (15MB)